Home GIỚI THIỆU HỒ SƠ GIẢNG VIÊN

HỒ SƠ GIẢNG VIÊN

Phạm Thu Hương

Quá trình học tập - CN chuyên ngành Kinh tế ngoại thương tại Đại học Ngoại thương (1993) - ThS chuyên ngành KTTG và QHKTQT tại...

Nguyễn Thanh Bình – MKT

Quá trình học tập - CN Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân (1993) - CN bằng đại học 2 Tiếng Anh thương mại (2014) - ThS...

Nguyễn Văn Hồng

  Quá trình học tập - CN ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương (1983) - ThS chuyên ngành MBA tại Viện Phát triển...

Vũ Thị Bích Hải

Quá trình học tập - CN Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG (2001) - CN Kế toán tại Học Viện tài chính (2002) -...

Nguyễn Hồng Hạnh

Quá trình học tập - CN Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại Thương (2013) - Th.S Kinh doanh quốc tế tại...

Nguyễn Cương

Quá trình học tập - CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2007) - ThS Nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing tại...

Trần Bích Ngọc

Quá trình học tập - CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2001) - ThS Quản trị Kinh doanh; chuyên sâu Quản trị Marketing...

Phan Thị Thu Hiền

Quá trình học tập - CN Kinh tế ngoại thương tại trường ĐH Ngoại thương (2000) - CN bằng 2: Ngôn ngữ Anh tại trường Đại...

Vũ Thị Hạnh

Quá trình học tập - CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2001) - ThS Kinh tế tại ĐH Ngoại thương (2007) - TS Kinh...

Phạm Thị Cẩm Anh

Quá trình học tập - CN Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2009) - ThS Chính sách công tại ĐH Indiana,...