Bộ môn Thương mại quốc tế

9077

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Quan hệ kinh tế quốc tế; Chính sách thương mại quốc tế; Thuế và hệ thống thuế; Sở hữu trí tuệ; Kinh tế kinh doanh; Thương mại dịch vụ; Thương hiệu trong kinh doanh; Quan hệ quốc tế; Địa lý kinh tế thế giới; Đổi mới sáng tạo; Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

 1. TS Vũ Thành Toàn – Trưởng Bộ môn
 2. PGS, TS Bùi Thị Lý
 3. PGS, TS Đào Ngọc Tiến
 4. PGS, TS Vũ Thị Hiền
 5. PGS, TS Lê Thị Thu Hà
 6. TS Nguyễn Quang Minh
 7. TS Vũ Huyền Phương
 8. TS Nguyễn Thu Hằng
 9. TS Phạm Thị Huyền Trang
 10. TS Hoàng Ngọc Thuận
 11. TS Vũ Đức Cường
 12. TS Nguyễn Thị Xuân Hường
 13. ThS Vũ Hoàng Việt
 14. ThS Ngô Hoàng Quỳnh Anh
 15. ThS Nguyễn Minh Phương