Ban lãnh đạo Viện

5229

Ban lãnh đạo Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế bao gồm 01 Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng:

Viện Trưởng

PGS, TS Bùi Thị Lý 

Phó Viện Trưởng

PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương

Phó Viện Trưởng

TS Nguyễn Thị Việt Hoa