Văn phòng Viện

5094

Văn phòng Viện là bộ phận hành chính trực thuộc Viện, có các chức năng và nhiệm vụ như sau: Tham mưu và giúp Viện trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và Ban Quản lý khoa học & hợp tác phát triển triển khai các hoạt động của Viện hay phân công.

Danh sách nhân sự của Văn phòng Viện:

TS Vũ Thị Minh Ngọc

CN Nguyễn Thị Thu Hà

ThS Ngô Thu Ngọc

Oltre ai bookmaker italiani, questi bookmaker inglesi sono i siti di scommesse più popolari per i giocatori italiani per stabilire un nuovo account di gioco. Possiamo facilmente supporre che ciò sia dovuto alla loro cultura delle scommesse sportive e al fascino della Premier League. Inoltre, è ben riconosciuto che gli allibratori britannici forniscono un servizio eccezionale, completo e affidabile.