Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

4087

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Logistics và vận tải quốc tế; Bảo hiểm trong kinh doanh; Quản lý rủi ro; Bảo hiểm và quản lý rủi ro; Thuận lợi thương mại; Phát triển kỹ năng nghề nghiệp; và 1 số môn học khác.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

 1. PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương – Trưởng Bộ môn
 2. PGS, TS Vũ Sĩ Tuấn
 3. PGS, TS Trần Sĩ Lâm
 4. TS Nguyễn Thị Bình
 5. TS Bùi Duy Linh
 6. TS Vũ Thị Minh Ngọc
 7. TS Nguyễn Minh Phúc
 8. TS Phạm Duy Hưng
 9. ThS Nguyễn Thị Yến
 10. ThS Hoàng Thị Đoan Trang
 11. ThS Lê Minh Trâm
 12. ThS Lê Mỹ Hương
 13. ThS Phạm Thị Hiền Minh