Bộ môn Marketing và Truyền thông

8553

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Marketing căn bản; Marketing quốc tế; Marketing điện tử; Quan hệ công chúng; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh đa văn hóa; Quản trị marketing quốc tế; Digital marketing; Hành vi thị trường; Quan hệ khách hàng trong kinh doanh; Truyền thông trong kinh doanh; Global marketing; Emarketing; Chiến lược truyền thông; Marketing trong kinh doanh quốc tế.

Dưới đây là danh sách các Giảng viên của bộ môn:

 1. PGS, TS Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Bộ môn
 2. PGS, TS Phạm Thu Hương
 3. TS Trần Hải Ly
 4. TS Trần Thu Trang
 5. TS Lê Thị Thu Hường
 6. TS Nguyễn Ngọc Đạt
 7. ThS Nguyễn Huyền Minh
 8. ThS Phạm Thị Minh Châu
 9. PGS, TS Trần Hải Ninh
 10. ThS Nguyễn Thị Phương Anh
 11. ThS Nguyễn Anh Việt
 12. ThS Nguyễn Thu Hà Trang
 13. ThS Nguyễn Thùy Dương