TIN TỨC

BUỔI GẶP MẶT VÀ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LOGISTICS...

Ngày 1 tháng 3 năm 2024, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã gặp gỡ và trao...

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Học Thạc sĩ Quản lý Kinh tế ở trường Đại học...

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh tế của trường Đại học Ngoại thương là lựa chọn hàng đầu cho những cá nhân mong...

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Thông báo khai giảng lớp Xuất nhập khẩu khóa 188 ngày...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP XUẤT NHẬP KHẨU KHÓA 188 NGÀY 10/4/2024 Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương khai...

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

HỢP TÁC

More