TIN TỨC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP XUẤT NHẬP KHẨU KHÓA 181

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP XUẤT NHẬP KHẨU KHÓA 181 NGÀY 04/04/2022 Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương khai...

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết '48.99 69.926 31.012 โ 44,870 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 31.012 2.002 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH KINH TẾ THÁNG 10. NĂM 2021'

front-page