Buổi chia sẻ cùng Dịch giả tác phẩm “Cuộc Truy Cầu Sự Thịnh Vượng – Làm sao để các nền kinh tế đang phát triển cất cánh”

26

Ngày 14/5/2024, trong khuôn khổ của học phần Nguyên lý quản lý kinh tế, TS. Đỗ Ngọc Kiên – Trưởng bộ môn Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Ngoại thương – đã tổ chức buổi giảng chuyên đề “Quản lý kinh tế trong dài hạn – Cuộc truy cầu sự thịnh vượng”. Tập thể lớp đã vinh dự được tiếp đón và lắng nghe những chia sẻ của diễn giả TS. Vũ Hoàng Linh – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, dịch giả của cuốn sách “Cuộc truy cầu sự thịnh vượng – Làm sao để các nền kinh tế đang phát triển cất cánh” của tác giả Lâm Nghị Phu, diễn giả TS. Nguyễn Văn Đáng – Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; và ông Trần Mạnh Cường – Giám đốc Khải Minh Book.

Dịch giả TS. Vũ Hoàng Linh đã có những chia sẻ hữu ích về nội dung và ý nghĩa cuốn sách, trình bày các phương pháp giúp các nền kinh tế đang phát triển đạt được thịnh vượng kinh tế, dựa trên “trường phái kinh tế học cấu trúc mới”. Cuốn sách kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, nêu lên vai trò của cơ sở hạ tầng phù hợp và sự tham gia của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh tế. Tác giả Lâm Nghị Phu cho rằng các quốc gia nên tuân theo lợi thế so sánh của mình để cạnh tranh toàn cầu và nâng cấp công nghiệp. Ông cũng đề xuất một quy trình chuyển đổi kinh tế qua 6 bước để thúc đẩy ngành công nghiệp mới và tăng trưởng bền vững, nhận được đánh giá cao trong giới nghiên cứu kinh tế. 

Tiếp nối buổi giảng chuyên đề là phần thảo luận cùng các chuyên gia xoay quanh vấn đề về các chiến lược quản lý kinh tế dài hạn. TS. Đỗ Ngọc Kiên và TS. Vũ Hoàng Linh đã nhấn mạnh rằng rằng tăng trưởng bền vững không chỉ giúp giảm nghèo mà còn nâng cao lòng tự trọng của con người trong xã hội, với trích dẫn Keynes, khẳng định các nhà lãnh đạo chính trị với ý tưởng đúng đắn sẽ có khả năng thay đổi đất nước, vượt qua sự chi phối của các nhóm lợi ích.

Cuối buổi giảng chuyên đề, TS. Đỗ Ngọc Kiên cùng tập thể lớp đã gửi lời tri ân đến các diễn giả khách mời, đặc biệt là TS. Vũ Hoàng Linh, vì những cái nhìn sâu sắc, mới mẻ và đa chiều về quản lý kinh tế mà ông đã mang đến.