Phạm Thu Hương

1892

Quá trình học tập – CN chuyên ngành Kinh tế ngoại thương tại Đại học Ngoại thương (1993)
– ThS chuyên ngành KTTG và QHKTQT tại Đại học Ngoại thương (1998)
– ThS chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại EWHA Womans University, Hàn Quốc (2002)
– TS chuyên ngành KTTG và QHKTQT tại Đại học Ngoại thương (2004)
Công trình NCKH tiêu biểu – Trưởng nhóm nghiên cứu “hành vi tiêu dùng xanh” trường Đại học Ngoại thương (2019)
– Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam thông qua mạng xã hội Facebook (2017)
– Tham gia viết sách “Phát triển hoạt động bán sản phẩm lữ hành qua internet của các công ty du lịch Việt Nam”, NXB Dân trí (2019)
– Đồng tác giả: “Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an emerging market economy”, Journal of Strategic Marketing, Australia, (Scopus) ISSN: 0965-254X (Print) 1466-4488 Vol. 27.Iss 6 (2018)
– Đồng tác giả: “Promoting Energy Efficiency in an Emerging Market: Insights and Intervention Strategies”, Journal of Strategic Planning for Energy and the Environment. Australia (Scopus) ISSN: 1048-5236 (Print) 1546-0126 (2018)