Nguyễn Cương

2133

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2007)
– ThS Nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing tại ĐH Quốc gia Hà Nội liên kết ĐH Nantes, Cộng hoà Pháp (2013)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Bộ (Bộ Công Thương): “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may Việt Nam dưới tác động của hiệp định CPTPP” (2016-2018)
– Thành viên biên soạn “Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế” (2012), NXB Lao động
– “Một số lưu ý khi soạn thảo, đàm phán những điều khoản chính trong HĐMBHHQT” (2015) tại Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 71
– “Roles of mass communication in international business” (2018) tại Kỷ yếu HTKH cấp trường ĐH Ngoại thương
– “What are challenges for Vietnamese labor force in international business?” (2018) tại Kỷ yếu HTKH cấp trường ĐH Ngoại thương