Trần Bích Ngọc

1388

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2001)
– ThS Quản trị Kinh doanh; chuyên sâu Quản trị Marketing Quốc tế tại Greenwich University, Anh (2003)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên chính đề tài cấp Bộ (Bộ GDĐT) “Vai trò của các bên lien quan trong chuỗi cung ứng rau củ” (2019-2021)
– Chủ nhiệm đề tài cấp Trường “Đạo đức kinh doanh trong các công ty dược ở Việt Nam” (2019-2021)
– Đồng tác giả sách “Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng Incoterms 2020” (2020), NXB Hà Nội
– “Các vấn đề cần lưu ý khi là thành viên hiệp định TPP” (2016) tại Tạp chí Tài Chính