Vũ Thị Bích Hải

1506

Quá trình học tập – CN Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQG (2001)
– CN Kế toán tại Học Viện tài chính (2002)
– Th.S Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hà Nội (2008)
– Th.S Kinh doanh quốc tế tại Đại học La Trobe, Úc (2010)
– TS Quản trị Kinh doanh tại Đại học Ngoại thương (2018)
Công trình NCKH tiêu biểu – Sách tham khảo: Quản trị nhân sự nước ngoài trong các công ty Đa quốc gia tại Việt Nam
– “The link between corporate social responsibility and sustainable development strategy – the case of Vinamilk” (2019)
– “Hạn chế của nhân sự là sinh viên mới tốt nghiệp, yêu cầu của doanh nghiệp về chất lượng nhân sự và góp ý xây dựng chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo đại học” (2019)
– “Nghiên cứu về cách thức tuyển dụng chuyên gia nước ngoài ở chi nhánh các công ty đa quốc gia của Nhật Bản tại Việt Nam” (2018)
– “Sự hấp dẫn của môi trường làm việc tại Việt Nam dưới góc nhìn của chuyên gia nước ngoài theo khía cạnh môi trường văn hoá ” (2018)