Triết lý giáo dục, sứ mệnh, tầm nhìn phát triển và...

* TRIẾT LÝ GIÁO DỤC Thúc đẩy sáng tạo, khai phóng; nuôi dưỡng tính trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. * SỨ MỆNH, TẦM...

Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa PGS,TS Bùi Thị Lý . Phó trưởng khoa PGS,TS Trịnh Thị Thu Hương

Lịch sử phát triển của Viện

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (trước đây là Khoa Kinh tế Ngoại thương) được thành lập đầu tiên cùng với sự...

Thông điệp của Viện trưởng

Chào mừng các bạn đến với Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Chúc các bạn...

Thành tựu

Trong 60 năm hình thành và phát triển, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi...

Chức năng của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề...

Nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Đề án vị...

Giới thiệu chung về Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

Tên đơn vị: Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (School of Economics and International Business) Lịch sử hình thành và phát...

Văn phòng Viện

Văn phòng Viện là bộ phận hành chính trực thuộc Viện, có các chức năng và nhiệm vụ như sau: Tham mưu và giúp...