Nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Đề án vị...

Chức năng của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề...

Bộ môn Thương mại quốc tế

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Quan hệ kinh tế quốc tế; Chính sách thương mại quốc tế; Thuế và...

Bộ môn Marketing và Truyền thông

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Marketing căn bản; Marketing quốc tế; Marketing điện tử; Quan hệ công chúng; Quản...

Bộ môn Kinh tế và Quản lý

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh tế đầu tư, Đầu tư quốc tế, Môi trường đầu tư, Quản trị...

Bộ môn Kinh doanh quốc tế

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Kinh doanh quốc tế, Giao dịch Thương mại quốc tế, Nghiệp vụ Hải quan,...

Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Bộ môn hiện nay đang giảng dạy các môn học: Logistics và vận tải quốc tế; Bảo hiểm trong kinh doanh; Quản lý rủi...

Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa PGS,TS Bùi Thị Lý . Phó trưởng khoa PGS,TS Trịnh Thị Thu Hương

Lịch sử phát triển của Viện

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (trước đây là Khoa Kinh tế Ngoại thương) được thành lập đầu tiên cùng với sự...

Thông điệp của Viện trưởng

Chào mừng các bạn đến với Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Chúc các bạn...