Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

[KLTN K47] Thông báo cho sinh viên về việc viết khóa luận tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3

Email In PDF.

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3 như sau:

- Danh sách các sinh viên được viết khóa luận bổ sung do phòng Đào tạo thông báo được gửi trong file đính kèm. Thời gian viết khóa luận bổ sung là 13 tuần kể từ ngày 19/03/2012.

- Về giáo viên hướng dẫn:

+ Đối với các sinh viên đã được Khoa phân công giáo viên hướng dẫn, các em sẽ vẫn tiếp tục làm việc với những giáo viên đã được phân công.

+ Đối với những trường hợp còn lại, các em lên bảng tin văn phòng Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế để xem danh sách giáo viên hướng dẫn.

- Về đề tài viết khóa luận tốt nghiệp:

Sau khi liên hệ với giáo viên hướng dẫn, các em xin xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc lựa chọn đề tài viết khóa luận tốt nghiệp, sau đó nộp lại 02 bản đăng ký đề tài viết khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu 02) tại văn phòng Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong ngày thứ 4 (04/04/2012). Các em lưu ý nộp đúng thời hạn để kịp tiến độ viết khóa luận tốt nghiệp.

Download danh sách sinh viên được viết khoá luận bổ sung tại đây.

 
You are here: Home Khoá luận tốt nghiệp [KLTN K47] Thông báo cho sinh viên về việc viết khóa luận tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3