BUỔI CHIA SẺ CHUYÊN GIA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN NĂNG LỰC CẠNH TRANH

58

Hai ngày mùng 02 và 04 tháng 04 năm 2024, trong khuôn khổ hoạt động gắn kết thực tiễn thuộc Học phần Phát triển kinh tế vùng và địa phương do TS. Đỗ Ngọc Kiên – Trưởng bộ môn Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Ngoại thương giảng dạy, lớp QLKT5A – Chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế Trường Đại học Ngoại thương, hân hạnh được tiếp đón và lắng nghe những chia sẻ chuyên đề thực tiễn Phân tích năng lực cạnh tranh trong phát triển kinh tế vùng và địa phương của TS. Nguyễn Quốc Việt – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, TS. Nguyễn Quốc Việt đã đem đến cho các học viên những góc nhìn mới mẻ trong phát triển kinh tế vùng và địa phương. Theo đó, “Việt Nam có 63 tỉnh thành vừa có điểm chung lại vừa cạnh tranh lẫn nhau”. Và cốt lõi để phát triển kinh tế vùng và địa phương chính là phân tích năng lực cạnh tranh của các vùng/ địa phương, nhận diện bản chất mối liên kết giữa chúng để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề để không ảnh hưởng tới lợi ích chung.

Kết nối lý thuyết với thực tiễn, chuyên gia đã hướng dẫn người học vận dụng lý thuyết năng lực cạnh tranh trong phân tích vùng kinh tế, và không gian phát triển kinh tế vùng/ địa phương; phát hiện vấn đề và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương trong phát triển kinh tế; và thực hành hoạch định chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó là những nghiên cứu tình huống cập nhật và sát với thực tiễn như phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, liên kết chuỗi giá trị xuất khẩu của Lạng Sơn,…

Chuyên gia cũng hướng dẫn người học sử dụng các công cụ và khung phân tích mới như Công cụ chẩn đoán Tăng trưởng, Lý thuyết Địa Kinh tế mới (NEG), Ma trận năng lực cạnh tranh phát triển kinh tế địa phương,… giúp các học viên có được những cách tiếp cận sâu hơn, hoàn thiện hơn, từ đó có thể đề xuất những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các vùng và địa phương trong thời đại mới.

Hai bài giảng chuyên đề gắn kết thực tiễn của TS. Nguyễn Quốc Việt đã bổ sung thêm vào nội dung học phần mà TS. Đỗ Ngọc Kiên đã giảng dạy trên lớp, giúp người học có thêm cơ hội lắng nghe và mở rộng góc nhìn về nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển kinh tế vùng và địa phương. Các hoạt động gắn kết thực tiễn như hai bài giảng chuyên gia này đã trở thành hoạt động thường xuyên trong chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương, là điểm độc đáo, đặc sắc của Chương trình.