TIN TỨC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP XUẤT NHẬP KHẨU KHÓA 177

Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương khai giảng lớp: NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGẮN HẠN...

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN DỰ KIẾN

  Kỹ năng soạn thảo hợp đồng và Incoterms 2020; Khai báo hải quan và thủ tục hải quan; Vận tải giao nhận trong...