CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ

Hội thảo chuyển tiếp sang Đại học tổng hợp bang Colorado (Hoa Kỳ)

Vào ngày 28/11/2018, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức buổi Hội thảo chuyển tiếp cho sinh viên Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao sang Đại...

Buổi thuyết trình môn học Marketing quốc tế, chương trình tiên tiến kinh tế,...

Ngày 21/9/2018, trong khuôn khổ học phần Marketing quốc tế của Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại Khóa 54, các nhóm dự án Marketing (bao gồm cả các sinh viên quốc tế...

Talkshow với chủ đề ‘Corporate Income Tax incentives’

Ngày 24/09/2018, Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức talkshow với chủ đề ‘Corporate Income Tax incentives’ dành cho sinh viên chương trình chất lượng...

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển tiếp sang Đại học tổng hợp bang Colorado (Hoa...

Vào ngày 12/09/2018, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức buổi chia sẻ giành cho sinh viên chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại với chủ đề "Kinh nghiệm...

HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Thông báo – Học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Ban Thư ký HPTN, CĐCK và TTGK Viện KT&KDQT xin cập nhật một số thông tin liên quan đến học phần tốt nghiệp đợt...

Buổi phổ biến thông tin cho sinh viên dự kiến thực...

BUỔI PHỔ BIẾN THÔNG TIN CHO SINH VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, KINH DOANH QUỐC TẾ...

Thông báo về kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp...

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-QLĐT-ĐHNT ngày 21/5/2017 về việc thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017...

Show HN: Appsites – Beautiful websites for mobile

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TUYỂN DỤNG

Thông báo khai giảng lớp xuất nhập khẩu khóa 170

Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương tổ chức mở lớp: NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGẮN...

Các hoạt động tăng cường hướng nghiệp cho sinh viên Viện...

Với mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên của Viện KT&KDQT, đặc biệt là các sinh viên năm thứ 2 và thứ 3,...

ALUMNI