Vũ Thị Hạnh

1565

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2001)
– ThS Kinh tế tại ĐH Ngoại thương (2007)
– TS Kinh tế và Quản lý tại ĐH Tổng hợp tự do Brussels (ULB), Bỉ (2015)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu trong khuôn khổ dự án WTI/SECO, Thụy Sĩ: “Xuất khẩu giày dép của Việt Nam: Phương hướng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường của doanh nghiệp” (2016)
– “Đấu thầu điện tử dịch vụ Logistics: Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH B.Braun Viêt Nam với nền tảng TICONTRACT” (2020) tại Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, 2020, số 133
– Xuất bản ấn phẩm “Compilation of data for empirical research in economics and international trade for Vietnam” (2018), NXB Bách Khoa
– “Reading habits, socioeconomic conditions, occupational aspiration and academic achievement in Vietnamese junior high school students” (2019) tại Sustainability, 2019, tập 11(18), trang 5113
– “When the Poor Buy the Rich: New Evidence on Wealth Effects of Cross-Border Acquisitions” (2019) tại Journal of Risk and Financial Management, 2019, tập 12(2), trang 102