TS Nguyễn Thị Yến

1660

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Vận tải và bảo hiểm. logistics, quản lý chuỗi cung ứng
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2009)
– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương chương trình liên kết FTU – BI, Nauy (2012)
– Tiến sĩ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2020)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng một số ngành hàng của Việt Nam” (2015 – 2016)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: “Quan hệ giữa năng lực sản xuất và việc gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam” (2018 – 2021)
– Tham gia xuất bản sách chuyên khảo: “Chi phí và năng lực logistics tại Việt Nam”, Nhà xuất bản Công thương (2019)
– “The influence of trust and power to collaboration on Vietnam fruits and vegetables supply chain” tại Hội thảo Logistics quốc tế ICLT 2019: “Global supply chain challenges for emerging economies” (2019)
– “Một số đề xuất để Việt Nam có thể tham gia tốt Công ước Rotterdam 2009” tại Hội thảo Công ước quốc tế về vận tải biển và vấn đề tham gia của Việt Nam, trường Đại học Ngoại thương (2013)
Email yennguyen87@ftu.edu.vn