TS Hoàng Thị Đoan Trang

1992

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Logistics & SCM, Bảo hiểm trong kinh doanh, quản lý rủi ro
Quá trình đào tạo – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2005)
– Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và Nghiên cứu phát triển tại Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ của Việt Nam” (2019 – 2021)
– Tham gia xuất bản sách “Các case study logistics và quản lý chuỗi cung ứng từ thực tiễn kinh doanh trên thị trường”, Nhà xuất bản Lao động Xã hội (2020)
– “Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp Việt Nam” tại Tạp chí Công thương số 16 (2020)
– “So sánh Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Công ước Liên hiệp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 1978 (Công ước Hamburg 1978) về trách nhiệm của người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và một số đề xuất” tại Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 547 – tháng 8/2019 (2019)
– “Công ước Rotterdam 2009 và bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về trách nhiệm của người chuyên chờ đường biển và lợi ích của Việt Nam khi gia nhập công ước Rotterdam 2009” tại Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số cuối tháng – tháng 5/2019 (2019)
Email hoangthidoantrang@ftu.edu.vn