TS Nguyễn Minh Phúc

2439

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2009)
– Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng tại trường Đại học Aston, Anh Quốc (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Bộ: “Chi phí logisitics của các doanh nghiệp tại Việt Nam và giải pháp giảm chi phí” (2012 – 2018)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: “Hạn chế trục lợi trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại một số nước trên thế giớ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” (2012 -2014)
– Tham gia viết chương 3: “Vận tải biển trong hệ thống pháp luật Việt Nam” trong sách chuyên khảo “Chuyên chơ hàng hóa bằng đường viển và vấn đề gia nhập của Việt Nam”, Nhà xuất bản Lao động (2014)
– “The Role of Relationship in Information Sharing and Communication Between Organizations: A Conceptual Framework” tại The 11th International Conference on Logistics & Transport 2019 (2019)
– “The Role of Relationship on Supply Chain Collaboration: A Conceptual Framework” tại Proceedings of the 22nd International Symposium on Logistics (2017)
Email phuc.nguyen@ftu.edu.vn