PGS, TS Nguyễn Thị Bình

3188

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý vận tải hàng hóa
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2002)
– Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại tại Đại học Quốc gia Hà Nộ (2006)
– Tiến sĩ Vận tải hàng hóa và Logistics tại trường Đại học Kỹ thuật Darmastadt, Đức (2016)
Công trình NCKH tiêu biểu
2024 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ “Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố năng lực động đến khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng dệt may trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Mã số: B2022-NTH-04. Nghiệm thu tháng 3/2024
2023 Binh Nguyen Thi, Linh Nguyen Do Khanh, Hang Ha Minh, Linh Do Thi Thuy, and Dat Ngo Tien. “Impacts of inbound logistics capabilities on supply chain resilience: insight from Vietnamese textile industry”. Measuring Business Excellence, Vol 27, Issue 3, Scopus Q2, Impact Factor 2.3. ISSN: 1368-3047.

https://doi.org/10.1108/MBE-09-2022-0113

2022 Binh Nguyen Thi, Hien Nguyen Thi Thu. “Effects of Supply Chain Collaboration on Customer Loyalty for Household Electronic Appliances in Vietnam”. Journal of Asian Business and Economic Studies. ISSN: 2515-964X; p-ISSN: 2615-9112. ISI (ESCI); Scopus Q1, Vol 29 (4), p.280-298, 2022.

https://doi.org/10.1108/JABES-11-2021-0189

2022 Binh Nguyen Thi; Thi Lan Anh Tran; Thi Thu Hien Tran; Thanh Thao Le; Phan Nhat Hang Tran; Minh Hieu Nguyen. “Factors influencing continuance intention of online shopping of generation Y and Z during the new normal in Vietnam”. Cogent Business & Management. E-ISSN:2331-1975, ISI (ESCI), Scopus Q2, Vol 1 (9), 2022.

https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100941

2022 Nguyễn Thị Bình. “Phát triển chuỗi cung ứng lạnh rau quả của Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam, Số 20 (9).
2022 Nguyễn Thị Bình. “Nghiên cứu bộ chỉ số đánh giá năng lực hệ thống logistics trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam”. Tạp chí  Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, Số 6 (314). ISSN: 0868-2984.
Email