TS. Hoàng Ngọc Thuận

2405

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Luật Kinh tế quốc tế, Các biện pháp phòng vệ thương mại, Sở hữu trí tuệ
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2008)
– Thạc sĩ Luật Kinh tế quốc tế tại Khoa Luật, Trường Đại học Barcelona (2013)
– Tiến sĩ Luật Kinh tế quốc tế tại Khoa Luật, Trường Đại học New South Wales, nước Úc (2018)
Công trình NCKH tiêu biểu – Các case study logistics và quản lý chuỗi cung ứng từ thực tiễn kinh doanh trên thị trường”, Nhà xuất bản Lao động, Sách chuyên khảo, 978-604-59-7542-8 (2019)
– “So sánh Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Công ước Liên hiệp quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 1978 (Công ước Hamburg 1978) về trách nhiệm của người chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và một số đề xuất”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 547, tháng 8/2019, ISSN: 0868-3808 (2019)
– “The International Business BA course at University of Westminster and lessons for Foreign Trade University”, Kỷ yếu hôi thảo “Xây dựng chương trình Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế” – trường Đại học Ngoại thương (2018)
– “Does Vietnamese legal culture discourage anti-dumping (AD) litigation?”, Hội thảo khoa học: Vietnamese Legal Studies, tổ chức tại: Melbourne Law School, the University of Melbourne, Australia (2016)
– “The Underutilization of the Anti-Dumping System in Vietnam: Reasons and Proposed Approaches”, PhD Excellence Award – Giải thưởng nghiên cứu sinh xuất sắc do trường Đại học New South Wales, Sydney, Úc trao (2019)
Email hoangthuan@ftu.edu.vn