ThS Vũ Hoàng Việt

1815

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Chính sách và phân tích dữ liệu thương mại
Quá trình học tập – Cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2004)
– Thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học La Trobe, Úc (2011)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Tăng cường hợp tác cung ứng giữa các doanh nghiệp SME nội địa và các doanh nghiệp FDI trong khuôn khổ các MLSX khu vực Đông Á: Nghiên cứu tại Việt Nam” (2020 – 2021)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho ngành dệt may của Việt Nam dưới tác động của hiệp định CPTPP” (2017 – 2018)
– Thành viên đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao thị phần sản phẩm sữa Việt Nam trên thị trường nội địa nước ta” (2017)
– Giáo trình đầu tư quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
– Nhìn lại chặng đường 12 năm ngành bán lẻ Việt Nam hậu hội nhập WTO, Hội thảo khoa học cấp trường về Thị trường bán lẻ Việt Nam (2018)
Email vietvh@ftu.edu.vn