Thông báo về kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với sinh viên các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế và Kinh doanh quốc tế (tại Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh)

1743

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-QLĐT-ĐHNT ngày 21/5/2017 về việc thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 dành cho sinh viên cơ sở Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế xin thông báo tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Khoa chuyên môn như sau:


1. Trong khoảng từ 7-11/8/2017 (tuần đầu tiên của năm học mới), đại diện Khoa KT&KDQT sẽ có buổi phổ biến thông tin, giải đáp các thắc mắc, công bố các thủ tục và biểu mẫu đăng ký cho sinh viên các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế và Kinh doanh quốc tế tại Hà Nội và CS Quảng Ninh đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2017. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được cập nhật trên website (ktkdqt.ftu.edu.vn), fanpage (https://www.facebook.com/khoaktkdqt.ftu/) và bảng tin trước văn phòng Khoa (tầng 2 nhà B);
2. Ngày 17/8/2017 (Thời gian: 16h-19h; Địa điểm: VP Khoa)
– đối soát quyền ưu tiên đăng ký GVHD (tương đương 3 lần tham gia hoạt động của Khoa – yêu cầu có minh chứng) của các sinh viên thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017;
– sinh viên nộp đăng ký nguyện vọng về GVHD và lĩnh vực đề tài đối với KLTN;
3. Ngày 21/8/2017: 17h: Khoa thông báo kết quả phân công GVHD và lĩnh vực đề tài KLTN tại bảng tin trước văn phòng Khoa;
Lưu ý: nếu sinh viên không có tên trong danh sách chính thức của Phòng QLĐT thì kết quả phân công này mặc nhiên không có giá trị;
4. Trước 26/8/2017 (dự kiến): Phòng QLĐT công bố danh sách chính thức SV thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017;
5. Ngày 31/8/2017:
– 8h30-11h30 và 14h-17h: sinh viên đăng ký đề tài KLTN (có chữ ký xác nhận của GVHD);
– 18h-19h30: Khoa trả kết quả duyệt đề tài KLTN;
6. Từ 5/9-4/12/2017: sinh viên viết KLTN theo đề tài được Khoa duyệt, dưới sự hướng dẫn của GVHD đã được phân công;
7. Trước 16/9/2017: Khoa thông báo kết quả phân công GVHD THTTTN tại bảng tin trước văn phòng Khoa;
8. Từ 25/9-3/12/2017: sinh viên đi thực tập, viết THTTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD đã được phân công;
9. Ngày 4/12/2017: sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h-17h: sinh viên nộp THTTTN về văn phòng Khoa;
10. Ngày 5/12/2017: sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h-17h: sinh viên nộp KLTN về VP Khoa.
Xin trân trọng thông báo!
Khoa KT&KDQT