Lịch sử phát triển của Viện

2193

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (trước đây là Khoa Kinh tế Ngoại thương) được thành lập đầu tiên cùng với sự ra đời của trường Đại học Ngoại thương vào năm 1960.

Đây là cơ sở đào tạo có danh tiếng về lĩnh vực Kinh tế và Thương mại quốc tế, trong đó Kinh tế đối ngoại (trước đây là kinh tế ngoại thương) là chuyên ngành đào tạo truyền thống, có uy tín nhất.

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế là đơn vị chủ lực trong giảng dạy và đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành kinh tế và thương mại quốc tế. Ngoài ra, Viện còn tham gia giảng dạy cho các ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, tiếng Anh thương mại, tiếng Nhật thương mại, tiếng Pháp thương mại, tiếng Trung thương mại.

Trong thời gian học tập tại trường Đại học Ngoại thương, sinh viên của Viện được trang bị một hệ thống kiến thức khá toàn diện về kiến thức chuyên ngành và khả năng sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Nhật, Trung Quốc… Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi chiếm khoảng 70% số sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Nhiều sinh viên đạt được các giải cao trong các cuộc thi trong và ngoài trường như cuộc thi Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ; Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, Ý tưởng sáng tạo phát triển thủ đô, Tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam…Đa số các sinh viên của Viện khi ra trường đều tìm được việc làm phù hợp, được xã hội và các cơ quan tuyển dụng đánh giá cao. Rất nhiều sinh viên của Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế hiện nay đang đảm nhận những vị trí quan trọng của các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại của đất nước.

Ngoài ra, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế còn tham gia giảng dạy, đào tạo đại học và sau đại học tại một số trường Đại học khối kinh tế và một số Viện nghiên cứu trong cả nước. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu về đào tạo cán bộ cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương trong cả nước, Viện còn tham gia đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ cho các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ.