PGS. TS. Vũ Sĩ Tuấn

3212

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu
Quá trình học tập – Cử nhân ngành Kinh tế Ngoại thương tại trường Đại học Ngoại thương (1986)
– Thạc sĩ ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (1997)
– Tiến sĩ ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2001)
Công trình NCKH tiêu biểu – “Một số suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, Hội thảo “Vai trò của các bên liên quan trong việc bảo đảm trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng rau củ ở Việt Nam (2020)
– “Khai thác phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ môi trường”, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống (2016)
– “Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”, Hội thảo quốc tế Digitalization of Small and Medium Sized Enterprises in Developing Countries (2020)
– Chủ biên sách tham khảo: Trách nhiệm của người chuyên chở bằng đường biển và đường hàng không quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
– Chủ biên sách tham khảo: Cẩm nang pháp lý trong nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Email vusituan@ftu.edu.vn