PGS. TS. Trần Sĩ Lâm

2464

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Quản lý chuỗi cung ứng, Logistics, Bảo hiểm trong Kinh doanh, Quản trị rủi ro trong Kinh doanh
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế vận tải biển tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam (1994)
– Cử nhân bằng 2 Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Hà Nội (2012)
– Tiến sĩ Kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Cộng hòa Ba Lan (2003)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Áp dụng phương pháp case study trong giảng dạy logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại trường Đại học Ngoại thương” (2017 – 2019)
– Chủ biên sách “Các case study logistics và Quản lý chuỗi cung ứng từ thực tiễn kinh doanh trên thị trường”, Nhà xuất bản Lao động (2020)
– “Social Security and Population Ageing in Vietnam: A Guarantee for the Elderly People’s Life” tại International Journal of Criminology and Sociology (2020)
– “Domestic Enterprises in Supply Chain of Multinational Corporations: Vietnam Case Study” tại International Journal of Supply Chain Management, Vol. 9, No. 3, June 2020 (2020)
– “Tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga” tại Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – Quản lý đổi mới và Sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ICECH 2014 (2014)
Email transilam@ftu.edu.vn