PGS. TS. Trịnh Thị Thu Hương

3115

Chức vụ Phó Viện Trưởng – Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu Vận tải và giao nhận quốc tế, Bảo hiểm và bảo hiểm hàng hải, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Tạo thuận lợi thương mại
Quá trình học tập – Cử nhân Kinh tế Ngoại thương tại trường Đại học Ngoại thương (1995)
– Thạc sĩ Quản lý vận tải tại trường Đại học Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ (1999)
– Thạc sĩ Phân tích kinh tế, chuyên sâu phân tích kinh tế doanh nghiệp tại trường Đại học Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ (2001)
– Tiến sĩ Vận tải đa phương thức tại trường Đại học Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ (2004)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ tại Việt Nam” (2019 – nay)
– Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước: “Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam (2019 – nay)
– “Kinh nghiêm cải thiện năng lực logistics của một số quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” tại Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại (2019)
– “Tiềm năng của Trà Vnh trở thành cửa ngõ giao thương cho Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ góc độ logistics và quản lý chuỗi cung ứng” tại Hội thảo quốc gia Phát triển Trà Vinh thành trung tâm logistics của Vùng Đông Nam Bộ (2020)
– “A study of transportation e-marketplaces in Vietnam” tại Proceedings of Conference on International Economic and Integration 2019 (CIECI 2019) (2019)
Email ttthuhuong@ftu.edu.vn