Một vài thống kê về kết quả học tập của các sinh viên khóa I, CTTT ngành Kinh tế tại đại học Tổng hợp bang Colorado.

1349

Một vài thống kê về kết quả học tập của các sinh viên khóa I, CTTT ngành Kinh tế tại đại học Tổng hợp bang Colorado.

27 sinh viên Khóa I CTTT ngành Kinh tế có điểm trung bình lũy kế (GPA) tại CSU đạt 3,37/4,00 (điểm trung bình chung của sinh viên ngành Kinh tế của CSU là 2,80).
Năm học 2011-2012, khi Hiệu trưởng trường Nhân văn CSU công bố danh sách 55 sinh viên xuất sắc nhất của chuyên ngành Kinh tế, có tới 24 sinh viên khóa I CTTT (chiếm 44%). Con số này là rất ấn tượng khi xét tới việc số sinh viên của ĐHNT chỉ chiếm 7% trong tổng số sinh viên chuyên ngành Kinh tế.
Cả 3 ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng duy nhất hàng năm của Khoa Kinh tế CSU dành cho sinh viên năm cuối bậc đại học xuất sắc nhất đều là sinh viên Khóa I CTTT theo học tại CSU. Giải thưởng đã thuộc về em Đào Thanh Hà (người cũng dành được học bổng Thạc sỹ tại Đại học công nghệ Texas và hiện đang theo học ở đây).
Trong số các sinh viên chuyển tiếp, khi xét tốt nghiệp tại ĐHNT, có 10 sinh viên đạt loại xuất sắc, 17 sinh viên đạt loại giỏi và không có sinh viên tốt nào tốt nghiệp loại trung bình
Những sinh viên hoàn thành toàn bộ chương trình tại ĐHNT đều tốt nghiệp loại khá giỏi. Trong số 31 sinh viên xét tốt nghiệp, có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 17 sinh viên đạt loại giỏi
Hầu hết các sinh viên khóa 1 CTTT đã được nhận vào làm việc tại các tập đoàn lớn như: Pepsi, Unilever, P&G,… Nhiều sinh viên nhận được học bổng để tiếp tục học thạc sĩ tại nước ngoài.
(Nguồn: GS.Robert Kling – Điều phối viên chương trình tại CSU và Văn phòng CTTT ngành Kinh tế, ĐHNT)