HPTN, CĐCK ĐỢT 1 NĂM 2020 (Thông báo số 4)

528

DANH SÁCH/ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN QUYỀN ƯU TIÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN – Mẫu 01, dành cho các cá nhân:
+ không nằm trong danh sách do các CLB gửi theo Mẫu 02 hoặc CS Quảng Ninh gửi theo Mẫu 03;
+ thuộc diện tài năng (đạt thành tích xuất sắc) HOẶC chăm chỉ (tích lũy đủ 5 lần tham gia hoạt động của Viện KT&KDQT, điều kiện áp dụng)
? Thời hạn gửi file mềm (đơn+minh chứng): 01/02/2020 và nộp bản cứng (đơn+minh chứng): 14/02/2020.
———-
➡️ Link download file .doc: https://www.mediafire.com/…/KTKDQT-De-nghi-xac-nhan-QU…/file
———-
Lưu ý:
1. Danh sách GVHD KLTN/CĐCK tham khảo trong thông báo ngày 26/01/2020 trên Fanpage Viện KT&KDQT; danh sách GVHD THTTTN bổ sung thêm TS Hoàng Hương Giang (Bộ môn Kinh tế & Quản lý) và ThS Ngô Hoàng Quỳnh Anh (Bộ môn Marketing); riêng sinh viên KDQT CSQN có thể đăng ký GVHD (KLTN, THTTTN) là TS Nguyễn Phúc Hiền (GĐ cơ sở) và TS Nguyễn Bình Minh (PGĐ cơ sở).
2. Sinh viên gửi bản mềm (kèm file scan/ảnh chụp minh chứng) qua email đồng thời tới ktkdqt@ftu.edu.vn và huyenminh@ftu.edu.vn trước ngày 01/02/2020 và nộp bổ sung bản cứng (đơn+minh chứng) về VP V. KT&KDQT (B215) để lưu hồ sơ chậm nhất là ngày 14/02/2020.