HPTN, CĐCK đợt 1 năm 2020 (Thông báo số 5)

578

LINK ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LĨNH VỰC VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ CUỐI KHÓA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (SENIOR SEMINAR). Thời hạn điền form: 18h ngày thứ bảy 01/02/2020.
———-
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdrJ-lo8A-WvPTeRM…/viewform
———-
? Lưu ý:
– Mỗi sinh viên chỉ đăng ký nguyện vọng cho bản thân mình, không được phép nhờ hay đăng ký hộ người khác;
– Chỉ đăng ký 1 lần (sau khi đăng ký có thể chỉnh sửa cho đến hết thời hạn đăng ký);
– Thời hạn đăng ký nguyện vọng: 18h thứ bảy 01/02/2020, giờ Hà Nội (GMT+7);
– Dự kiến trả kết quả phân công GVHD và công bố biểu mẫu đăng ký đề tài: từ 03/02-05/02/2020;
– Thời hạn đăng ký đề tài (có chữ ký xác nhận của GVHD): 14/02/2020;
– Dự kiến trả kết quả duyệt đề tài: 17-18/02/2020;
– Thực hiện đề tài: 19/02-29/4/2020;
– Nộp chuyên đề cuối khóa để chấm: 05/05/2020.
– Khi đăng ký nguyện vọng KLTN, CĐCK, sinh viên chỉ đăng ký nguyện vọng GVHD nếu biết/hiểu rõ về GVHD (lý lịch khoa học, phương pháp làm việc, lĩnh vực chuyên môn); nếu không đủ hiểu/đủ biết về GVHD thì để trống nguyện vọng GVHD, chỉ đăng ký lĩnh vực đề tài;
– Trong số 22 lĩnh vực đề tài công bố ngày 08.12.2019, các lĩnh vực #18 (Tài chính, Thanh toán quốc tế) và #19 (Luật – KTĐN, TMQT, KDQT) sẽ do các GV từ các Khoa chuyên môn tương ứng hướng dẫn, tuy nhiên sinh viên không đăng ký nguyện vọng GVHD mà chỉ đăng ký nguyện vọng lĩnh vực đề tài.