HPTN, CĐCK đợt 1 năm 2020 (Thông báo số 4)

1004

ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN QUYỀN ƯU TIÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

– Mẫu 02: dành cho các Câu lạc bộ sinh viên(*);

– các cá nhân thuộc danh sách này không phải làm đề nghị theo Mẫu 01.
ℹ️ (*): có hoạt động hợp tác, hỗ trợ Viện/VP Viện trong học kỳ 1 năm học 2019-2020; tổng cộng 60 quyền ưu tiên được phân bổ như sau: IBC (6 sv); IPC (6 sv); MaC (6 sv); YRC (5 sv); SAC (5 sv); HRC (4 sv); FGC (4 sv); FSC (4 sv); MFC (4 sv); BFF (4 sv); Music-MC (3 sv); Dancing-DC (3 sv); SIC (3 sv); TEC (3 sv).
? Thời hạn gửi file mềm: 01/02/2020 và nộp bản cứng: 14/02/2020.
———-
➡️ Link download:
– File .doc: https://www.mediafire.com/…/KTKDQT-Danh-sach-QUT-DK-GV…/file
– File .pdf: https://www.mediafire.com/…/KTKDQT-Danh-sach-QUT-DK-GV…/file
———-
Lưu ý:
1. Danh sách GVHD KLTN/CĐCK tham khảo trong thông báo ngày 26/01/2020 trên Fanpage Viện KT&KDQT; danh sách GVHD THTTTN bổ sung thêm TS Hoàng Hương Giang (Bộ môn Kinh tế & Quản lý) và ThS Ngô Hoàng Quỳnh Anh (Bộ môn Marketing);
2. Đại diện (Chủ tịch/PCT) CLB lập, thông qua danh sách; gửi bản mềm qua email đồng thời tới ktkdqt@ftu.edu.vn; huyenminh@ftu.edu.vn và hoangthuan@ftu.edu.vn trước ngày 01/02/2020 và nộp bổ sung bản cứng về VP V. KT&KDQT (B215) làm minh chứng lưu hồ sơ chậm nhất là ngày 14/02/2020.