HPTN, CĐCK đợt 1 năm 2020 (Thông báo số 6)

732

LINK ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LĨNH VỰC VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH KTĐN (không bao gồm CTTT), TMQT, KDQT (kể cả CS QN). Thời hạn điền form: 18h thứ năm 06/02/2020.
———-
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSema0hZbIapqy3dN6…/viewform
———-
? Lưu ý:
– Chỉ đăng ký nếu sinh viên chắc chắn đủ điều kiện viết KLTN và đã đăng ký hoặc cam kết đăng ký với P. QLĐT thực hiện HPTN dưới hình thức KLTN (chỉ các sinh viên có tên trong danh sách chính thức viết KLTN của P. QLĐT mới được viết KLTN, nếu sinh viên không đủ điều kiện cố tình viết KLTN sẽ nhận điểm F và phải đi thực tập ở các kỳ kế tiếp);
– Mỗi sinh viên chỉ đăng ký nguyện vọng cho bản thân mình, không được phép nhờ hay đăng ký hộ người khác;
– Chỉ đăng ký 1 lần (sau khi đăng ký có thể chỉnh sửa cho đến hết thời hạn đăng ký);
– Thời hạn đăng ký nguyện vọng: 18h thứ năm 06/02/2020, giờ Hà Nội (GMT+7);
– Dự kiến trả kết quả phân công GVHD và công bố biểu mẫu đăng ký đề tài: 17/02/2020 (hoặc 01 tuần sau khi P. QLĐT gửi danh sách chính thức viết KLTN); Lưu ý: kết quả phân công GVHD KLTN chỉ có giá trị nếu sinh viên đủ điều kiện viết KLTN và đăng ký với P. QLĐT, có tên trong danh sách chính thức viết KLTN của P. QLĐT;
– Thời hạn đăng ký đề tài (có chữ ký xác nhận của GVHD): 24/02/2020;
– Dự kiến trả kết quả duyệt đề tài: 27-28/02/2020;
– Thực hiện đề tài: 28/02-29/5/2020;
– Nộp khóa luận tốt nghiệp để chấm: 30/05/2020.
– Khi đăng ký nguyện vọng KLTN, sinh viên chỉ đăng ký nguyện vọng GVHD nếu biết/hiểu rõ về GVHD (lý lịch khoa học, phương pháp làm việc, lĩnh vực chuyên môn); nếu không đủ hiểu/đủ biết về GVHD thì để trống nguyện vọng GVHD, chỉ đăng ký lĩnh vực đề tài;
– Trong số 22 lĩnh vực đề tài công bố ngày 08.12.2019, các lĩnh vực #18 (Tài chính, Thanh toán quốc tế) và #19 (Luật – KTĐN, TMQT, KDQT) sẽ do các GV từ các Khoa chuyên môn tương ứng hướng dẫn, tuy nhiên sinh viên không đăng ký nguyện vọng GVHD mà chỉ đăng ký nguyện vọng lĩnh vực đề tài.