HPTN, CĐCK Đợt 1 Năm 2019 – Thông báo #2 về Danh sách lĩnh vực và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và Chuyên đề cuối khóa

1436

[HPTN, CĐCK ĐỢT 1 NĂM 2019 – THÔNG BÁO #2 VỀ DANH SÁCH 16 LĨNH VỰC VÀ 45 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP & CHUYÊN ĐỀ CUỐI KHÓA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (SENIOR SEMINAR)] Ban Thư ký HPTN, CĐCK, TTGK Viện KT&KDQT chính thức công bố danh sách các lĩnh vực viết KLTN và CĐCK CTTT đợt 1 năm 2019 cùng danh sách các giảng viên hướng dẫn (giảng viên cơ hữu hoặc giảng viên kiêm chức/kiêm nhiệm thuộc các Bộ môn chuyên môn của Viện KT&KDQT) được cập nhật đến 22h ngày hôm nay, 22.01.2019. Trong danh sách này, các giảng viên có mã xxxE có thể và/hoặc đã từng hướng dẫn bằng tiếng Anh.

 

Ban Thư ký HPTN, CĐCK & TTGK
Viện KT&KDQT