HPTN, CĐCK Đợt 1 Năm 2019 – Thông báo #3a về Link đăng kí nguyện vọng khóa luận tốt nghiệp CLC KTĐN và Chuyên đề cuối khóa CTTT KT

1279

HPTN, CĐCK ĐỢT 1 NĂM 2019 – THÔNG BÁO #3a VỀ LINK ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CLC KTĐN VÀ CHUYÊN ĐỀ CUỐI KHÓA CTTT KT] Ban Thư ký HPTN, CĐCK, TTGK Viện KT&KDQT chính thức công bố đường link đăng ký nguyện vọng về lĩnh vực đề tài và GVHD đối với Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Thesis) của Chương trình chất lượng cao KTĐN và Chuyên đề cuối khóa (Senior Seminar) của Chương trình tiên tiến Kinh tế:

▶️▶️▶️ https://goo.gl/pGYyEX ◀️◀️◀️

❗️ Lưu ý:
? Sinh viên thuộc diện đi thực tập tốt nghiệp TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ GVHD THEO BẤT KỲ FORM NÀO;
? Sinh viên hệ tiêu chuẩn KHÔNG ĐIỀN biểu mẫu này mà sẽ điền biểu mẫu trong THÔNG BÁO #3b;
? Tham khảo [THÔNG BÁO #2] NGÀY 22.01.2019 về danh sách 16 lĩnh vực & danh sách 45 GVHD tại https://www.facebook.com/vienktkdqt.ftu/posts/357297124824756 trước khi điền form;
? Chú ý điền chính xác thông tin (đặc biệt là Email; Họ và tên và Mã sinh viên);
? Sinh viên chỉ điền biểu mẫu 1 lần duy nhất, nếu muốn thay đổi nguyện vọng có thể chỉnh sửa cho đến hết thời gian đăng ký;
? Thời hạn đăng ký: 23h59 ngày thứ tư, 30.01.2019 (GMT+7);
? Các trường hợp hệ tiêu chuẩn có nguyện vọng viết KLTN bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cần liên hệ trực tiếp qua email (ktkdqt@ftu.edu.vn và Cc tới huyenminh@ftu.edu.vn) để được hướng dẫn thủ tục chi tiết; tuyệt đối KHÔNG ĐIỀN MẪU NÀY;
? Các trường hợp ĐƯỢC CHÍNH THỨC XÁC NHẬN QUYỀN ƯU TIÊN ĐĂNG KÝ GVHD vẫn phải điền biểu mẫu;
? CÁC TRƯỜNG HỢP SAI SÓT DO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT CƠ BẢN VÀ/HOẶC DO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM ĐÚNG CHỈ DẪN ĐƠN GIẢN SẼ KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT NGUYỆN VỌNG KHI PHÂN CÔNG GVHD.

Ban Thư ký HPTN, CĐCK & TTGK
Viện KT&KDQT