Học phần tốt nghiệp, Chuyên đề cuối khóa Đợt 1 năm 2019 – Thông báo #1 về quyền ưu tiên đăng kí GVHD

1456

Ban Thư ký HPTN, CĐCK, TTGK Viện KT&KDQT xin cập nhật một số thông tin về việc đăng ký sử dụng Quyền ưu tiên đăng ký GVHD (KLTN, TTTN, CĐCK CTTT) đợt 1 năm 2019 như sau:

? Mẫu 01 (PDF): https://goo.gl/sgjQT9
Dành cho các cá nhân không thuộc danh sách các CLB gửi lên Viện KT&KDQT đã tích lũy đủ 5 lần tham gia các hoạt động do Khoa/Viện KT&KDQT tổ chức VÀ thông báo có thể được ghi nhận để quy đổi thành Quyền ưu tiên đăng ký GVHD các học phần đặc thù.
❗️ Lưu ý: Kể cả các sinh viên đã chắc chắn giành được Quyền ưu tiên đăng ký GVHD trực tiếp từ Viện KT&KDQT vẫn phải điền form và kê khai thông tin để xác nhận Quyền ưu tiên này.

? Mẫu 02 (DOC): https://goo.gl/wPbGZ6
Dành cho các Câu lạc bộ sinh viên, bao gồm: BFF (10 sv); MaC (7 sv); FTU-Forum (5 sv); IPC (5 sv); IBC (5 sv); YRC (5 sv); DRC (4 sv); FGC (4 sv); FSC (4 sv); MFC (3 sv).
Các cá nhân thuộc danh sách này KHÔNG PHẢI làm Đơn đề nghị theo Mẫu 01

? sinh viên (không trong danh sách của các CLB) in, điền tay và nộp Đơn đề nghị (Mẫu 01, kèm các minh chứng, nếu có) và đại diện CLB sinh viên nộp đơn theo Mẫu 02 (viết tay hoặc đánh máy) về Văn phòng Viện KT&KDQT (B215) trong giờ hành chính HOẶC từ 17h-19h các ngày thứ tư 23.01.2019, thứ năm 24.01.2019, thứ sáu 25.01.2019. Giải đáp thắc mắc và trả kết quả: 17h-19h các ngày nêu trên (23, 24, 25.01.2019) tại B215.

Ban Thư ký HPTN, CĐCK & TTGK
Viện KT&KDQT
—–
➡️ Tham khảo [THÔNG BÁO #0] NGÀY 21.01.2019 tại https://www.facebook.com/vienktkdqt.ftu/posts/356851928202609