HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “QUẢN LÝ CÔNG VÀ SÁNG TẠO XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH TÁI ĐỊNH HÌNH TOÀN CẦU HÓA”

243

Sáng ngày 01/11 vừa qua, Trường Đại học Ngoại thương với đầu mối là Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã phối hợp với Đại học Meiji (Nhật Bản) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế Quản lý công và sáng tạo xã hội trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa” (Public Governance and Social Innovation in the Re-globalization Context).

Tham dự Hội thảo, về phía Đại học Meiji có sự tham gia của GS.TS. Yuriko Minamoto – Phó hiệu trưởng; GS.TS. Hideaki Tanaka, Giảng viên Trường Cao học về Nghiên cứu Quản lý, GS.TS. Harumichi Yuasa – Phó Giám đốc Trường Cao học về Quản lý Toàn cầu, Đại học Meiji. Về phía trường Đại học Ngoại thương, có PGS.TS Đào Ngọc Tiến – phó Hiệu trưởng; PGS.TS Vũ Hoàng Nam – Trưởng Phòng Quản lý khoa học, PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, Viện trưởng Viện VJCC, PGS.TS Bùi Thị Lý, Viện trưởng Viện KTKDQT, PGS.TS Lê Thị Thu Hà – Giám đốc trung tâm FIIS, PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên – Thư ký tòa soạn tạp chí JIEM, PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương và TS. Nguyễn Thị Việt Hoa – Phó Viện trưởng Viện KT&KDQT. Ngoài ra tham dự hội thảo còn có ông Lê Trung – Nguyên tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Philipine, TS. Nguyễn Quốc Việt – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều đại diện cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các lãnh đạo Phòng ban, Khoa chuyên môn, các học viên cao học và sinh viên của trường Đại học Ngoại thương.

Mở đầu hội thảo là bài phát biểu khai mạc của PGS.TS Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Ngoại thương. Trong bài khai mạc này, PGS.TS Đào Ngọc Tiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng nổi bật của quá trình tái định hình toàn cầu hóa cùng những tác động của nó đến sự thay đổi trong quản lý công và sáng tạo xã hội.

PGS.TS Đào Ngọc TiếnPhó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau bài phát biểu khai mạc, Hội thảo đã lắng nghe hai bài trình bày quan trọng (Keynote presentations) của hai chuyên gia hàng đầu của Đại học Meiji và Trường Đại học Ngoại thương. Bài đầu tiên của GS.TS. Yuriko Minamoto – Phó Hiệu trưởng Đại học Meiji tập trung nêu bật bản chất vấn đề và các thách thức chính yếu đối với khu vực xã hội và khu vực kinh doanh trong hoạt động sáng tạo và tạo tác động xã hội. Tiếp theo là bài trình bày của PGS.TS. Lê Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm FIIS (Trường Đại học Ngoại thương) về hợp tác nhiều bên nhằm đẩy mạnh sáng tạo xã hội cùng các hàm ý chính sách từ trường hợp nghiên cứu của trường Đại học Ngoại thương. Cả hai bài trình bày đã làm nổi bật vai trò của sáng tạo xã hội và sự tham gia vào hoạt động quản lý công của nhiều bên trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa. Qua đó, hai bài trình bày đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới về lĩnh vực này trong tương lai.

Bài trình bày thứ nhất của GS.TS. Yukiro Minamoto – Phó hiệu trưởng Đại học Meiji

Bài trình bày số 2 của PGS.TS Lê Thị Thu Hà – Giám đốc trung tâm FIIS

Phần thứ hai của Hội thảo là hai phiên thảo luận song song với các chủ đề lớn là “Quản lý công trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa” do PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên – Thư ký tòa soạn Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế và “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép” do TS. Đỗ Ngọc Kiên – Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý điều phối.

Mở đầu phiên thảo luận song song “Quản lý công trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa”, GS.TS. Hideaki Tanaka (Đại học Meiji) đã trình bày tham luận với nội dung về đổi mới hoạt động quản lý công trong giao dục đại học và sau đại học ở Nhật Bản trong thời gian qua. Tham luận thứ hai có chủ đề Quản lý công trong lĩnh vực cấp nước và vai trò của sự minh bạch thông tin do TS. Phạm Thị Cẩm Anh (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) trình bày. Bài tham luận cuối cùng do ông Timothy Borsje (Đại học Meiji) thảo luận về sự tương đồng và dị biệt trong chính sách nhà ở vào thời kỳ đại dịch COVID-19 giữa các quốc gia đang phát triển.

PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên – Thư ký tòa soạn tạp chí JIEM điều phối phiên thảo luận song song thứ nhất

GS.TS. Hideaki Tanaka tham luận phân tích về cải cách quản lý công ở bậc đại học và sau đại học ở Nhật Bản

TS. Phạm Thị Cẩm Anh (Trường ĐH Ngoại thương) tham luận về Quản lý nguồn cung cấp nước và vai trò của tính minh bạch

Ông Timothy Borsje (Đại học Meiji) tham luận về Sự khác biệt hay tương đồng trong chính sách nhà ở trong đại dịch COVID-19

Trong phiên thảo luận song song “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép”, TS. Nguyễn Quốc Việt (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển các vùng kinh tế”. Tiếp theo là bài tham luận của GS.TS. Harumichi Yuasa (Đại học Meiji) về vấn đề Chuyển đổi số tại các chính quyền địa phương Nhật Bản. Cuối cùng là bài tham luận của bà Nguyễn Phương Thảo (Đại học Meiji) trình bày ước lượng tác động tiềm năng của Chương trình mua bán phát thải carbon ở Việt Nam dựa trên mô hình cân bằng tổng thể khả toán.

TS. Đỗ Ngọc Kiên – Trưởng bộ môn Kinh tế và điều phối phiên thảo luận song song thứ hai

TS. Nguyễn Quốc Việt – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trình bày bài tham luận thứ nhất “Đổi mới huy động nguồn lực đầu tư phát triển vùng kinh tế”

GS.TS. Harumichi Yuasa (Đại học Meiji) trình bày tham luận về vấn đề Chuyển đổi Kỹ thuật số tại Nhật Bản

Bà Nguyễn Phương Thảo trình bày tham luận về Tác động tiềm năng của Chương trình mua bán phát thải carbon ở Việt Nam

Ngoài những tham luận trực tiếp, Hội thảo đã thu hút sự quan tâm từ nhiều nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và giảng viên, học viên cao học đến từ Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Meiji với hơn 30 bài viết đăng trên Kỷ hiếu hội thảo. Hầu hết các bài viết đã khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thay đổi và thích ứng của quản lý công và sáng tạo xã hội, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm tận dụng những cơ hội và giải quyết những thách thức mà bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa mang lại.

Hội thảo thực sự đã trở thành một diễn đàn cho các học giả, cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng nhau thảo luận và hành động, góp phần mang lại những chính sách tốt đẹp đồng thời kiến tạo tri thức, từ đó tạo tác động tích cực cho các quốc gia trong bối cảnh tái định hình toàn cầu hóa.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển, Viện KT&KDQT, Trường Đại học Ngoại thương.

Email: banqlkh.ktkdqt@ftu.edu.vn