HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2021 – “PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”

986

     Trong những năm gần đây ngành Logistics đã phát triển mạnh mẽ, gắn chặt với quá trình đổi mới, mở cửa, lưu thông hàng hóa trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành Logistics đang dần khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

      Với mục tiêu tạo không gian kết nối sự tham gia và chia sẻ của các chuyên gia, học giả, nhà quản lý, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên về tri thức hiện đại, kinh nghiệm phong phú và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA) tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia thường niên về logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam (Annual Conference on Logistics and Supply Chain Management of Vietnam – CLSCM). Chủ đề hội thảo năm 2021 là “Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”.  Thông tin cụ thể tổ chức Hội thảo như sau:

  • Thời gian: 8h-11h30 ngày 23/11/2021
  • Địa điểm: Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại Thương và Trực tuyến qua phần mềm Zoom tại địa chỉ: