Học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 – Mở đăng kí bổ sung nguyện vọng cho khóa luận tốt nghiệp

1142

Vào ngày 01/10/2018, Viện KT&KDQT tiến hành lên phương án phân công GVHD cho KLTN và THTTTN đợt 2 năm 2018 trên Danh sách chính thức của Phòng Quản lý đào tạo gửi ngày 26/9/2018, vì vậy đề nghị 10 sinh viên sau khẩn trương đăng ký nguyện vọng về lĩnh vực và GVHD KLTN theo mẫu https://goo.gl/S3JVUc (link rút gọn) trước 18h thứ hai 01/10/2018:
1. 1411120043 – Nguyễn Đức Hải
2. 1411120084 – Lê Anh Trang Linh
3. 1415510157 – Trần Thủy Tiên
4. 1511110246 – Trần Thị Hằng
5. 1511110262 – Mai Thị Mỹ Hạnh
6. 1511110902 – Nguyễn Thị Thu Uyên
7. 1511150026 – Phan Thủy Chi
8. 1511150035 – La Hồng Duyên
9. 1511150066 – Nguyễn Thị Thanh Huyền
10. 1515510045 – Phan Thị Thu Hương

Dự kiến thông báo kết quả phân công GVHD KLTN và THTTTN đợt 2 năm 2018 vào 18h thứ tư 03/10/2018 tại Bảng tin trước Văn phòng Viện (B215).

– Sau khi hoàn thành việc đăng ký đề tài KLTN theo hướng dẫn của Viện trong những ngày tới, sinh viên sẽ viết KLTN theo đề tài được duyệt trong 13 tuần, kể từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 04/01/2019 (dự kiến nộp KLTN vào thứ bảy 05/01/2019 tại B215);

– Sinh viên CTTT viết CĐCK theo đề tài được duyệt trong 10 tuần, kể từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 14/12/2018 (dự kiến nộp CĐCK vào thứ hai 17/12/2018 tại B217);

– Sinh viên viết THTTTN trong 10 tuần, kể từ ngày 04/10/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (dự kiến nộp THTTTN vào thứ sáu 14/12/2018 tại B215).

LƯU Ý:

– Sinh viên thực hiện HPTN theo hình thức TTTN (và học môn Phương pháp NCKH) không đăng ký nguyện vọng mà chờ kết quả phân công GVHD từ Viện;

– Đối với CTTT K52 và K53: sinh viên có nguyện vọng thực hiện chuyên đề cuối khóa (Senior Seminar) nhưng chưa đăng ký nguyện vọng thì liên hệ với VP CTTT (Ms. Vũ Kim Dung, B217) trong ngày thứ hai 01/10/2018 để có hướng giải quyết;

– Sinh viên CS Quảng Ninh đủ điều kiện thực hiện HPTN đợt 2 năm 2018 khẩn trương liên hệ với Ban Quản lý đào tạo & công tác sinh viên CS QN trong ngày thứ hai 01/10/2018 để có hướng giải quyết;

– Các sinh viên sau đây đã đăng ký nguyện vọng từ 10-12/8/2018 nhưng không có tên trong Danh sách chính thức viết KLTN của Phòng QLĐT sẽ không được xem xét nguyện vọng đã đăng ký:
1. 1411110031 – Hoàng Hải Anh
2. 1411110286 – Nguyễn Lan Hương
3. 1411110330 – Nguyễn Thị Lan
4. 1411110599 – Bùi Thị Thương
5. 1411150103 – Nguyễn Ngọc Quỳnh
6. 1411510040 – Đặng Thị Thu Hà
7. 1415510158 – Vương Thị Thủy Tiên
8. 1511110370 – Nguyễn Thị Huyền (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
9. 1511110376 – Phạm Thị Huyền
10. 1511110379 – Lê Minh Huyền (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
11. 1511110504 – Hoàng Thị Thanh Mai (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
12. 1511110567 – Lưu Thị Ngân (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
13. 1511110766 – Phạm Thị Minh Thư (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
14. 1511110818 – Nguyễn Thị Trang (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
15. 1511110819 – Nguyễn Thị Thu Trang (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
16. 1511110823 – Vũ Minh Trang
17. 1511110914 – Dương Thị Thùy Vân
18. 1515510074 – Nguyễn Hữu Bảo Minh (Cập nhật: sinh viên đã có tên trong danh sách ngày 01/10/2018)
19. 1515510083 – Hoàng Thị Minh Ngọc
20. 1515510104 – Phạm Hữu Quyền