Thành tựu

2201

Trong 60 năm hình thành và phát triển, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn giáo dục, năm 1990

Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn giáo dục, 1994

Huân chương Lao động hạng ba, năm 1995

Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn giáo dục 1999

Bằng khen của Thành đoàn thành phố Hà nội 1999

Huân chương lao động hạng nhì năm 2000

Từ 2001- nay: mỗi năm đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ.