Giới thiệu chương trình Tiên tiến

1984

Chương trình tiên tiến của Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương là chương trình đào tạo cử nhân kinh tế bằng tiếng Anh. Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Ngoại Thương và Đại học tổng hợp bang Colorado (Hoa Kỳ)


 và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt trong khuôn khổ đề án: “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số ngành đào tạo và trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế”. Chương trình đã được bắt đầu triển khai năm học 2008-2009, và là chương trình tiên tiến đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiến hành triển khai tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và được xây dựng theo chuẩn của Hoa Kỳ, được biên soạn phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Việt Nam và quốc tế. Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi các giáo sư đến từ Đại học tổng hợp bang Colorado.

Sinh viên CTTT sau khi kết thúc 3 năm hoặc 7 học kỳ tại Việt Nam, nếu có điều kiện sang  học tiếp Đại học tổng hợp bang Colorado sẽ được cấp hai bằng đại học, một bằng cấp bởi Đại học tổng hợp bang Colorado và một bằng do trường Đại học Ngoại Thương cấp. Đối với các sinh viên theo học 04 năm tại trường Đại học Ngoại Thương, sẽ được cấp bằng của Đại học Ngoại Thương và chứng chỉ của trường Đại học Tổng hợp bang Colorado.

Tất cả sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến đều được cấp bằng Cử nhân kinh tế với 2 chuyên ngành:

–      Chuyên ngành chính: Kinh tế đối ngoại

–      Chuyên ngành phụ: Kinh doanh

Trong năm học 2011 – 2012, 27 sinh viên khóa đầu tiên của chương trình đã hoàn thành chương trình học của năm cuối cùng tại Đại học Tổng hợp bang Colorado và đã tốt nghiệp và nhận bằng vào tháng 5/2012. Xem thêm về lễ tốt nghiệp của Khóa 1 CTTT ngành kinh tế tại:

http://www.ftu.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/hoat-dong-cua-truong/159-27-sinh-vien-dau-tien-cua-chuong-trinh-tien-tien-hop-tac-voi-dai-hoc-tong-hop-colorado-da-tot-nghiep-va-nhan-bang-tai-my