Đỗ Ngọc Kiên

2831

Quá trình học tập – CN Kinh tế đối ngoại tại ĐH Ngoại thương (2006)
– ThS Chính sách công tại ĐH Hitotsaubashi, Nhật Bản (2012)
– TS Quản lý toàn cầu tại ĐH Meiji, Nhật Bản (2020)
Công trình NCKH tiêu biểu – Thành viên đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đề xuất giải pháp cho xuất khẩu đối với mặt hàng dệt may, da giày của Việt Nam sang một số thị trường Mỹ” (2012)
– “The welfare impact of non-farm entrepreneurship in rural Vietnam: A quasi-experiment approach” (2019) tại Research in Global Governance
– “The Impact of non-farm diversification activities on economic well-being in rural Vietnam: A Propensity Score Matching Approach” (2018) tại Research in Global Governance, No. 3
– “Social Capital and Rural Economic Development in Vietnam” (2017) tại Meiji University Professional Graduate School Research Journal
– “The Determinants of Internal Migration in Vietnam: Could “broad lessons” from empirical literature be learned?” (2016) tại External Economic Review