Cao Thị Hồng Vinh

2878

Quá trình học tập – CN Kinh tế quốc tế tại ĐH Ngoại thương (2008)
– ThS Kinh tế học tại ĐH tổng hợp Mannheim, CHLB Đức (2011)
– Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (2018)
Công trình NCKH tiêu biểu – Chủ nhiệm đề tài cấp Trường: “Phân tích định lượng tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới Chỉ số Phát triển Con người có tính tới Bất bình đẳng (IHDI)” (2017-2018)
– Tham gia viết 1 chương “Giáo trình Pháp luật đầu tư” (2018), Nhà Xuất bản Lao Động
– Giáo trình Kinh tế đầu tư, tham gia viết chương 6 về “Quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư” (2016), Nhà Xuất bản Lao Động
– “Do business linkages play a role in upgrading workers’ skills among small and medium-sized enterprises in Vietnam?” (2020), tại Journal of International Economics and Management, Vol 20. No. 3, 2020
– “Remittance, real effective exchange rate and Dutch diease in Asian developing countries” (2019), tại The Quarterly Review of Economics and Finance (Scopus)