DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN DỰ KIẾN

5100

 

 1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng và Incoterms 2020;
 2. Khai báo hải quan và thủ tục hải quan;
 3. Vận tải giao nhận trong ngoại thương
 4. Logistics trong hoạt động xuất nhập khẩu
 5. Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở trong hoạt động xuất nhập khẩu
 6. Quản lý chuỗi cung ứng
 7. Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế;
 8. Marketing và truyền thông trong kinh doanh quốc tế.
 9. Kỹ thuật nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh
 10. Nghiên cứu thị trường quốc tế bằng công cụ 4.0
 11. Nghiệp vụ tìm kiếm và xúc tiến thị trường xuất khẩu
 12.  Digital Marketing
 13.  Mô hình và chiến lược thương hiệu
 14.  Định vị và phát triển thương hiệu theo các mô hình thương hiệu
 15. Quản lý và phát triển kênh bán OmniChanel (4.0)
 16. Quản lý và phát triển lực lượng bán
 17. Truyền thông marketing
 18. Những vấn đề về Sở hữu trí tuệ
 19. Những vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại
 20. Thuế và hệ thống thuế ở VN
 21. Các liên kết kinh tế quốc tế
 22. Các chuyên đề khác theo nhu cầu của doanh nghiệp
 23. Kỹ năng diễn thuyết trước đám đông