CUỘC THI:”TÌM KIẾM TÀI NĂNG KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH”

512

Thực hiện Quyết Định  số 844/QĐ-TTg ngày 15/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án:”Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025″ (Đề án 844), Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), phối hợp với Làng Công nghệ tài chính (Fintech Village Techfest 2021) tổ chức cuộc thi ” Tìm kiếm tài năng khỏi nghiệp công nghệ tài chính – FINTECH STARTUP TALENT DISCOVERY – TECHFEST VIETNAM 2021″.

Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện của Làng công nghệ tài chính hướng tới Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Việt Nam 2021. Cuộc thi là diễn đàn thử thách, phát hiện, nuôi dưỡng tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Đây cũng là cơ hội trải nghiệm, thách thức để nâng cao năng lực, kỹ năng khởi nghiệp cho các bạn trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây.