QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

2768

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế thông báo các Quyết định về việc công nhận tham gia hoạt động của sinh viên như sau:

  1. Quyết định công nhận 15 sinh viên tham gia hoạt động cộng tác viên của Viện KT&KDQT tại đây.
  2. Quyết định công nhận 8 sinh viên tham gia cuộc thi Vietnam Young Logistics Talents 2021 (VYLT 2021) vòng chung kết tại đây
  3. Quyêt định công nhận 200 sinh viên tham gia cuộc thi Vietnam Young Logistics Talents 2021 (VYLT 2021) vòng sơ khảo tại đây
  4. Quyết định công nhận 382 sinh viên tham gia chuỗi tọa đàm trực tuyến: “Khám phá môi trường làm việc thực tế – Hướng đi nào cho sinh viên?” tại đây
  5. Quyết định công nhận 90 sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 tại đây.