Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế của trường Đại học Ngoại thương: uy tín, chuyên sâu và toàn diện.

167

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế là chương trình đào tạo uy tín hàng đầu của trường Đại học Ngoại thương trong lĩnh vực phân tích kinh tế và chính sách. Chương trình trang bị cho người học tri thức và kỹ năng chuyên sâu toàn diện trong hoạt động quản lý kinh tế ở khu vực công, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi quốc tế. Chương trình được xây dựng dựa trên tiếp cận liên ngành, tích hợp ba lĩnh vực chuyên sâu của Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế là kinh tế ứng dụng, kinh doanh và quản lý. Chương trình được định kỳ rà soát và điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc căn bản, mở và linh hoạt ở mức cao với nhiều chuyên đề thực hành và các hoạt động gắn kết thực tiễn vượt trội. Giảng dạy chương trình không chỉ có các chuyên gia hàng đầu của Trường Đại học Ngoại thương mà còn có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương và cả lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Trong năm học 2023-2024, các ứng viên khi dự tuyển chương trình thạc sĩ Quản lý Kinh tế có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo là chính qui với thời gian học là 18 tháng hoặc vừa làm vừa học với thời gian là 24 tháng.  Sau khi trúng tuyển, bên cạnh việc hoàn thành các học phần bắt buộc, người học được chủ động lựa chọn các học phần phù hợp với định hướng công việc của mình, được trực tiếp tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, tham quan và thực tập ở các cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể nắm giữ nhiều vị trí khác nhau liên quan tới quản lý kinh tế ở các cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu kinh tế cũng như các vị trí quản lý trong doanh nghiệp. Những kiến thức tích luỹ được từ chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế đảm bảo cho người học có khả năng tự học, tự đào tạo, có thể tiếp tục tham gia bậc học tiến sĩ hoặc các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu ở Việt Nam và nước ngoài.

Mọi thông tin về chương trình, xin liên hệ: 

Khoa Sau đại học, Phòng 906, tầng 9 nhà A hoặc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Phòng B216, tầng 2 nhà B

 Trường Đại học Ngoại thương

 Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

 Hotline: 0353901533, 0915230483

Nguồn