Buổi nói chuyện chuyên đề với diễn giả Nguyễn Hoài Anh – Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

850

Ngày 25/12/2018, trong khuôn khổ môn học Quan hệ quốc tế (International Relation), sinh viên K55 Chương trình tiên tiến Kinh tế Đối ngoại đã được nghe buổi chia sẻ và giao lưu với anh Nguyễn Hoài Anh (Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao).

Trong buổi nói chuyên, sinh viên bày tỏ sự hào hứng với các vấn đề kinh tế chính trị, chiến lược, ngoại giao, đặc biệt các vấn đề liên quan đến Sáng kiến Vành đai – Con đường, Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương: tự do và mở, tranh chấp Biển Đông, chủ quyền, chiến tranh thương mại Mỹ Trung…