TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ – CƠ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

1174
Các điều kiện tuyển sinh thuận lợi cho sinh viên Ngoại thương:
1. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ đúng ngành (ví dụ Ths QLKT tuyển thẳng sv tốt nghiệp loại giỏi trở lên chuyên ngành Kinh tế đối ngoài và chuyên ngành TMQT)
2. Sinh viên tốt nghiệp Ngoại thương các chuyên ngành không phải ngoại ngữ được miễn chứng chỉ ngoại ngữ nếu tốt nghiệp trong vòng 2 năm trở lại đây. Sinh viên tốt nghiệp ĐH các chuyên nhành ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành học chủ yếu bằng ngoại ngữ thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ.
3. Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học được đăng ký học các học phần của chương trình thạc sĩ cùng ngành, học không quá 15 tín chỉ.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY